3. 6. 2020  18:17 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Automatické rozpoznávanie reči
Autor: Bc. Pavol Andrášik
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatické rozpoznávanie reči
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo oboznámenie sa so základnými princípmi a procesmi automatického rozpoznávania reči. V prvej časti som sa venoval najmä teoretickému a matematickému opisu problematiky skrytých Markovových modelov, s ktorými systém rozpoznávania reči pracuje. V druhej časti som sa venoval najmä rozpoznávaniu číslic pre rôzne typy parametrizácií, ich porovnávaniu a vyhodnoteniu. Porovnal som MFCC a PLP parametrizácie. Vyhodnotením som zistil, že PLP parametrizácia je presnejšia ako MFCC.
Kľúčové slová:
PLP, MFCC, parametrizácia, Markovove modely

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene