25. 2. 2020  8:14 Frederik
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
Autor: Ing. Jana Lovíšková, PhD.
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
Abstrakt:Primárnym cieľom mojej doktorandskej dizertačnej práce je stanovenie kritérií výberu pre návrh mechanizmu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) a vytvorenie algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe počítačového programu (špecializovaného softwaru) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) finančno-ekonomickej analýzy voľne dostupného na internete pre jednotlivé subjekty slovenského podnikateľského sektora. Všeobecne platným cieľom spracovania tejto dizertačnej práce je najmä: prezentovať základný súbor poznatkov o súčasnom stave problematiky dizertácie, publikovaných v odbornej literatúre a charakterizujúcich súčasnú prax (finančného) manažérstva podnikov; prezentovať analýzu teoretických poznatkov o súčasnom stave problematiky dizertácie v súvislosti s faktami, ktoré som zistila v rámci vykonaného dotazníkového výskumu; prezentovať analýzu výskumu praktických skúseností vyplývajúcich z využívania predikčných metód finančnej analýzy v praxi podnikového manažmentu; načrtnúť základné tézy a teoretické východiská pre návrh riešenia problémov v danej oblasti, konkrétne navrhnúť mechanizmus voľby vhodnej predikčnej metódy finančnej analýzy prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a následne vytvoriť počítačový program (špecializovaný software) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy voľne dostupný na internete. Vychádzajúc z formulovaných úvah možno primárny (globálny, syntetický) cieľ a zároveň výsledok mojej dizertačnej práce formulovať ako: Analýza, teoretické rozpracovanie a návrh mechanizmu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe počítačového programu (špecializovaného softwaru) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) finančno-ekonomickej analýzy, ktorý bude pre jednotlivé subjekty slovenského podnikateľského sektora voľne dostupný na internete.
Klíčová slova:finančný manažment, ekonomická analýza, finančná analýza, predikčné metódy

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práceErrata

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně