23. 10. 2019  4:35 Alojza
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:EFEKTIVNOST PROJEKTOVÉ VÝUKY FYZIKY
Autor: Ing. Jan Prachař, PhD.
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:EFEKTIVNOST PROJEKTOVÉ VÝUKY FYZIKY
Abstrakt:Předkládaná práce se zaobírá efektivností projektové výuky fyziky na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Kunovice. Dizertační práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům zkoumané problematiky. Druhá tematická oblast se dotýká informací z historie projektové výuky a její teoretické analýzy. Tato část teoretické analýzy je založena na myšlenkách J. Deweye - pedagogického teoretika projektové ideje. Dotýká se i české reformní školy zastoupené V. Příhodou, která zahrnovala i projektovou výuku. Následující kapitoly podrobně pojednávají o jednotlivých aspektech a krocích, které je potřebné učinit při zavádění projektové výuky fyziky. Týkají se metodiky projektové výuky, předností a úskalí projektové výuky. Popisují klima třídy jako předpoklad úspěšné realizace projektů ve výuce. Jádro práce tvoří výzkum vycházející z aplikace projektové výuky fyziky v experimentální třídě a tradiční výuky ve třídě kontrolní. Součástí výzkumu je stanovení pracovních hypotéz a jejich statistická verifikace. Poslední kapitola zahrnuje závěr práce, ve kterém je zahrnut cíl práce, metody jeho docílení, získané výsledky a doporučení na zlepšení současného stavu výuky fyziky.
Klíčová slova:Metodika projektové výuky,, projektová výuka, experimentální třída, projektová metoda, kontrolní třída, pracovní hypotézy, statistická verifikace hypotéz

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
autorské právo.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně