15. 10. 2019  14:18 Terézia
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Efektívnosť projektového vyučovania
Autor: Ing. Jan Prachař, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EFEKTIVNOST PROJEKTOVÉ VÝUKY FYZIKY
Abstrakt:Předkládaná práce se zaobírá efektivností projektové výuky fyziky na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Kunovice. Dizertační práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům zkoumané problematiky. Druhá tematická oblast se dotýká informací z historie projektové výuky a její teoretické analýzy. Tato část teoretické analýzy je založena na myšlenkách J. Deweye - pedagogického teoretika projektové ideje. Dotýká se i české reformní školy zastoupené V. Příhodou, která zahrnovala i projektovou výuku. Následující kapitoly podrobně pojednávají o jednotlivých aspektech a krocích, které je potřebné učinit při zavádění projektové výuky fyziky. Týkají se metodiky projektové výuky, předností a úskalí projektové výuky. Popisují klima třídy jako předpoklad úspěšné realizace projektů ve výuce. Jádro práce tvoří výzkum vycházející z aplikace projektové výuky fyziky v experimentální třídě a tradiční výuky ve třídě kontrolní. Součástí výzkumu je stanovení pracovních hypotéz a jejich statistická verifikace. Poslední kapitola zahrnuje závěr práce, ve kterém je zahrnut cíl práce, metody jeho docílení, získané výsledky a doporučení na zlepšení současného stavu výuky fyziky.
Kľúčové slová:Metodika projektové výuky,, projektová výuka, experimentální třída, projektová metoda, kontrolní třída, pracovní hypotézy, statistická verifikace hypotéz

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
autorské právo.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene