Apr 1, 2020   5:08 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggestion of measures for improving remuneration system in terms of company ŽOS Trnava, a. s.
Written by (author): Ing. Tatiana Kollárová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Hasayová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Valentínová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Summary:Cieľom mojej Bakalárskej práce bolo na základe teoretických poznatkov, vnútropodnikových materiálov a dotazníka analyzovať súčasný stav systému odmeňovania zamestnancov vo firme ŽOS Trnava, a. s. a na ich základe vypracovať návrh opatrení na zdokonalenie súčasného systému odmeňovania. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Na začiatku práce popisujem teoretické poznatky o odmeňovaní a motivovaní. V druhej kapitole popisujem spoločnosť od jej vzniku až po súčasnosť. Zaoberám sa aj analýzou súčasného stavu odmeňovania, ktorá je doplnená o dotazník. V ďalšej kapitole je spracovaný samotný návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania. Na záver práce hodnotím výhody a nevýhody jednotlivých odporúčaných návrhov.
Key words:odmeňovanie, zamestnanec, zdokonalenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited