3. 6. 2020  17:33 Karolína
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Autor: Ing. Tatiana Kollárová
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Katarína Valentínová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Abstrakt:
Cieľom mojej Bakalárskej práce bolo na základe teoretických poznatkov, vnútropodnikových materiálov a dotazníka analyzovať súčasný stav systému odmeňovania zamestnancov vo firme ŽOS Trnava, a. s. a na ich základe vypracovať návrh opatrení na zdokonalenie súčasného systému odmeňovania. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Na začiatku práce popisujem teoretické poznatky o odmeňovaní a motivovaní. V druhej kapitole popisujem spoločnosť od jej vzniku až po súčasnosť. Zaoberám sa aj analýzou súčasného stavu odmeňovania, ktorá je doplnená o dotazník. V ďalšej kapitole je spracovaný samotný návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania. Na záver práce hodnotím výhody a nevýhody jednotlivých odporúčaných návrhov.
Klíčová slova:
odmeňovanie, zamestnanec, zdokonalenie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně