Jan 20, 2020   7:37 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:FMEA and its role in analysis and risk management
Written by (author): Ing. Michaela Tkáčová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo oboznámenie sa s analýzou spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA) a jej úlohou v analýze a riadení rizík. Ďalej poukázať na využitie metódy FMEA v podniku a spolu s teoretickými štúdiami danej metódy zdôrazniť jej uplatnenie v praxi. Práca je rozdelená do piatich hlavných kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 23 obrázkov a 2 prílohy. Prvá kapitola je venovaná popisu analýzy a riadenia rizík. Druhá kapitola obsahuje popis metódy FMEA. V tejto kapitole je opísaný účel použitia metódy, predmet, postup, cieľ, popis metódy, dokumentácia a výsledok FMEA. V ďalšej kapitole je popísaný vybraný systém. Nasleduje analýza vybraného systému. V tejto kapitole sa aplikujú teoretické znalosti na konkrétny systém v podniku Slovkord, a.s.. Záverečná kapitola sa zaoberá zhodnotením metódy FMEA. Súčasne poskytuje všetkých výhod a nevýhod metódy FMEA. Výsledkom riešenia danej problematiky je poukázanie na dôležité miesto metódy FMEA v analýze a riadení rizík.
Key words:analýza, aplikácia, FMEA, základné princípy, postup

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited