Feb 18, 2020   8:22 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sportshall Rača
Written by (author): Bc. Zuzana Kerekrétyová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športová hala s vybavenostou
Summary:Riešená športová hala Rača je situovaná v bratislavskej mestskej časti Rača v náväznosti na dôležitú dopravnú tepnu Račianska -- Žitná. Oblasť má priaznivé napojenie na dopravné, cyklistické, pešie trasy a MHD. Ide o celistvú monofunkčnú budovu. Zadanie stanovuje hlavné prevádzkové miestnosti a kubatúru objektu, ktoré sú riešené s ohľadom na lokalitu a predpokladaný spôsob užívania. Objekt má slúžiť obyvateľom priľahlého sídliska ako aj návštevníkom zo širšieho okolia všetkých vekových a výkonnostných kategórií predovšetkým ako tréningová resp. voľnočasová multifunkčná prenajímateľná športová hala. Dispozičné riešenie umožňuje využitie aj na iné ako športové účely. Stavba je navrhnutá tak, aby mohla byť celodenne v prevádzke. Súčasťou riešenia športovej haly sú aj priľahlé exteriérové ihriská a verejné plochy. Hmota objektu je koncipovaná ako jednoduchý archetypálny tvar bielej kocky, ktorá sa zarýva do terénu. Obalová konštrukcia je riešená ako transparentno-translucentný plášť. Hlavnými východiskovými bodmi architektonicko-výtvarného riešenia je snaha vytvoriť optimálne svetelné podmienky pre užívateľov a komunikovať pohyb z vnútra budovy smerom von. Svetlo vnútri budovy je prevažne difúzne, aby nedochádzalo k oslneniu hráčov. V miestnostiach, kde je zase prirodzené svetlo žiaduce sa nachádzajú priehľadné presklenia. Projekt je navrhovaný v súlade s princípmi trvalo udržateľnej architektúry. Dažďová voda sa spätne využíva na splachovanie WC. Vonkajšia drevená rámová konštrukcia umožňuje variabilitu interiéru, ktorý môže byť prestavaný podľa nových potrieb. Z prevádzkového hľadiska dominuje snaha o minimalizáciu potreby pracovných síl. Budova má jedno nadzemné a jedno čiastočne zapustené podlažie. Obe podlažia sú prístupné z terénu. Na vstupnom podlaží sa nachádza vstupná hala, telocvičňa so šatňami, miestnosťami pre trénerov a rozhodcu a ošetrovňou. Na 2. NP podlaží je situované hľadisko, miestnosť pre fitnes, bufet, kancelárske priestory pre prevádzkovateľa a technické zázemie. Stavba je navrhnutá v kontexte s prostredím, z ktorého v primeranej miere vystupuje a stáva sa tak zároveň zapamätateľným.
Key words:športové stavby, multifunkčná hala, polykarbonát, Bratislava - Rača

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited