Oct 28, 2020   5:11 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities of using InSAR technology for generation of digital elevation model
Written by (author): Ing. Matúš Bakoň, PhD.
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti využitia technológie InSAR na určenie digitálneho modelu reliéfu
Summary:
Práca sa zaoberá teoretickými aspektmi radarových meraní prostredníctvom technológie InSAR (angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar), ktorá sa presnosťou a dosiahnuteľnými výsledkami radí medzi najprogresívnejšie technológie nielen geodetickej praxe. Matematický a fyzikálny základ princípov radarovej interferometrie je podporený praktickým experimentom v podobe generovaného digitálneho modelu reliéfu blízkeho okolia iránskeho mesta Bam s podrobným popisom metodológie interferometrického spracovania. Osobitne riešená problematika konkurenčných digitálnych modelov na globálnej úrovni umožňuje interpretáciu a kvantifikáciu dosiahnutých výsledkov vzájomným porovnaním digitálneho modelu z interferometrického spracovania a globálnych digitálnych modelov.
Key words:
InSAR, radarová interferometria, digitálny model reliéfu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited