31. 3. 2020  21:59 Benjamín
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Turistický penzión na gemerských lazoch
Autor: Bc. Daniel Falťan
Pracovisko: Katedra architektúry (SvF)
Vedúci práce: Ing. arch. Peter Bauer
Oponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Turistický penzión na gemerských lazoch
Abstrakt:Predmetom našej práce je návrh rekreačného objektu, penziónu, s funkčným gazdovským dvorom v gemerskom regióne na juhu Slovenska. Súčasťou práce je aj spracovanie témy agroturistiky. Cieľom návrhu tohto objektu je rozšírenie rekreačných možností na tomto území. Postavením penziónu vzniknú nové možnosti rozvoja regiónu a nové príležitosti priblíženia prírody a práce hospodárov ľuďom. Podklady pre spracovanie návrhu vychádzajú z histórie územia, v ktorom bude objekt situovaný. Navrhovaný objekt sa nachádza v riedko zastavanej časti lazov v katastrálnom území obce Hradište v okrese Poltár. Toto územie bolo kedysi obývané hospodármi a roľníkmi, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu, no dnes nie je trvalo osídlené. Novovybudovaný objekt bude postavený na mieste existujúceho objektu, ktorý v minulosti plnil funkciu roľníckeho domu s hospodárskymi budovami. Návrhu tohto objektu predchádza majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
Kľúčové slová:agroturistika, penzión, rekreácia, hospodárstvo

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene