Oct 28, 2020   5:02 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Measurements of elevations in local geodetic network
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Určenie nadmorských výšok v lokálnej geodetickej sieti
Summary:
Práca sa zaoberá problematikou určovania nadmorských výšok a vplyvom skutočného tiažového poľa na ich určovanie. Po charakteristikách jednotlivých typov výšok sú uvedené metódy určovania. Súčasťou práce je aj praktický experiment, na základe ktorého boli na vybraných bodoch lokálnej geodetickej siete PVE Ipeľ určené nadmorské výšky troma spôsobmi, a to klasickým spôsobom, využitím geopotenciálnych kót a GNSS niveláciou. Experimentom bolo dokázané, že najpresnejšia metóda je metóda s využitím geopotenciálnych kót, pri ktorej sa vychádza zo skutočných hodnôt tiažového zrýchlenia a nivelovaných prevýšení. Klasický spôsob určovania nadmorských výšok s využitím redukcie z tiaže je výsledkami podobný, avšak v súčasnosti je už prekonaný. GNSS nivelácia využívajúca model kvázigeoidu sa ukázala ako najmenej presná metóda, napriek tomu sa ukázalo, že použitý model kvázigeoidu DVRM má v danej lokalite veľmi dobrú spoľahlivosť a je teda vhodný aj na praktické použitie.
Key words:
nadmorská výška, geopotenciálna kóta, klasický spôsob, GNSS nivelácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited