Feb 19, 2020   10:43 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Buildings, transport and civil engineering structures in China
Written by (author): Ing. Rudolf Michalovič
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Opponent:Ing. Augustín Mrázik, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Budovy a inžinierske konštrukcie v Číne
Summary:Vývoj pri navrhovaní budov a inžinierskych a dopravných konštrukcií v Číne. Staroveké mosty -- trámové, oblúkové, visuté a plávajúce. Staroveké vodné stavby (napr. kanály). Dopravné a inžinierske konštrukcie v súčasnosti -- železnice, moderné mosty rôznych typov (trámové, oblúkové, zavesené a visuté) a vodné stavby (napr. Priehrada 3 roklín). Opis niektorých unikátnych projektov: železnica Qinghai-Tibet, mosty s veľkými rozpätiami. Zoznam štadiónov, prehľad vysokých Plánované projekty v Číne: budovy, dopravné a inžinierske konštrukcie. Zelené a inovatívne budovy šetriace energiu a životné prostredie. Projekt najdlhšieho morského mosta. Projekt odklonenia riek. Nové priehrady na rieke Yangtze. Projekt najvyššie položeného letiska na svete v Tibete.
Key words:Čína, stavby v minulosti, súčasné stavby, plánované stavby

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited