Feb 17, 2020   2:17 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling of biological effects of microwave radiation
Written by (author): Ing. Adam Hlavoň
Department: Department of radio and electronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie biologických účinkov mikrovlnného žiarenia
Summary:Tento projekt sa zaoberá pôsobením elektromagnetického poľa na ľudský organizmus. Najskôr si vysvetlíme čo je to SAR a uvedieme základné definície. V tretej časti sa oboznámime s rôznymi vplyvmi mikrovlnných polí a so štúdiami na ľuďoch a zvieratách. V poslednej časti budem pracovať s programovým štúdiom CST Microwave Studio, v ktorom budem zisťovať rozloženie elektromagnetického poľa v elipsoidálnom modeli. Vysvetlím postup ako vytvoriť elipsu, z ktorej nakoniec získam elipsoidálny model, ktorý použijem pri simulácii. Na záver nastavím parametre, ktoré sú potrebné k tomu aby som mohol zahájiť simuláciu. Údaje získané zo simulácie znázorníme v spoločnom grafe a uvedieme grafické zobrazenie rozloženia SAR v elipsoidálnom modeli pri určitých frekvenciách.
Key words:elipsoidálny model, CST Microwave Studio, SAR

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited