Jan 29, 2020   0:32 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Protection devices for protection from overvoltge
Written by (author): Ing. Matúš Kováč, PhD.
Department: Department of electrical machines and devices (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Ľudovít Jurčacko
Opponent:doc. Ing. Ferdinand Valent, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Istenie prístrojov na ochranu pred prepätím
Summary:Práca sa zaoberá problematikou prepätia v sieťach nízkeho napätia a prepäťovými ochranami. Na úvod je popísaný mechanizmus vzniku a šírenia prepätí. V ďalšom ukazuje riešenie koncepcie ochrany elektrických rozvodov a zariadení pred prepätím. Potom sa venuje pôsobeniu zvodičov prepätia so zameraním na prvý ochranný stupeň. Sú tu uvedené konštrukčné riešenia niektorých svetových výrobcov. V nasledujúcej kapitole opisuje úlohu a druhy istiacich prístrojov, ktoré sa používajú na istenie SPD. Záver práce obsahuje experiment, ktorý sa zaoberá pôsobením ističov pri impulzných prúdoch.
Key words:prepätie, zvodič prepätia, istič

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited