Jun 2, 2020   1:31 p.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Uprating of overhead lines
Written by (author): Ing. Miroslav Revák
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Reváková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zvyšovanie prenosovej schopnosti vonkajších elektrických vedení
Summary:V súčasnej dobe prudký rozvoj priemyslu spôsobuje zvyšovanie výkonu prenášaného vedeniami. Veľkosť prenášaného výkonu sa pomaly približuje k maximálnym hodnotám. Výstavba nových vedení je pomerne komplikovaná, pretože je veľmi ťažké dostať povolenie na jej realizáciu. Preto je potrebné uvažovať o možnostiach zvýšenia prenosovej schopnosti existujúcich vedení bez výraznejších zásahov do ich konštrukcie. Táto práca vytvára stručný popis vonkajších elektrických vedení a niektorých činiteľov vplývajúcich na prenosovú schopnosť. Poskytuje prehľad jednotlivých metód zvýšenia prenosovej schopnosti, popisuje ich výhody a nevýhody a navrhuje riešenie pre územie Slovenskej republiky. V práci sú popísané metódy modernizácie vonkajších vedení, metódy maximalizovania prúdu vedenia a výmena vodičov.
Key words:
vonkajšie elektrické vedenia, výmena vodičov, prenosová schopnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited