Jan 20, 2020   10:13 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:: Elektronic digest of exercises for subjects Physics I and Psysics II
Written by (author): Bc. Andrej Faraga
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Opponent:Mgr. Michal Mikuš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronická zbierka príkladov pre predmety Fyzika I a Fyzika II
Summary:Motiváciou práce je zefektívnenie výučbového procesu a zvyšovanie kvality a kvantity študijných materiálov. Práca sa venuje najmä návrhu a implementácii elektronickej zbierky príkladov k predmetom Fyzika I a Fyzika II. Aplikácia bude slúžiť ako vzdelávací (samovzdelávací) prostriedok študentov týchto predmetov. Práca taktiež popisuje existujúce riešenia, či už čiastkové alebo úplné a dáva obraz o stave celkovej problematiky webových aplikácií. Špeciálne časti sú venované bližšiemu popisu konkrétnych riešení, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s predmetom a cieľmi projektu. Údaje sú štrukturované od všeobecného prehľadu až po podrobné skúmanie špecifických skutočností. V závere sa práca venuje ďalšími možnosťami nasadenia elektronickej zbierky a spôsobmi rozšírenia za účelom dosiahnutia efektívneho a spoľahlivého výučbového nástroja.
Key words:fyzika, elektronická zbierka, webové aplikácie, LaTeX, HTML

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited