Nov 14, 2019   4:54 p.m. Irma
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Water Resources Management in a Nuclear Power Plant.
Written by (author): Ing. Slavomír Ivan
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Urban, CSc.
Opponent:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vodné hospodárstvo v jadrovej elektrárni
Summary:ABSTRAKT Ivan, Slavomír: Vodné hospodárstvo v jadrovej elektrárni. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícká fakulta; Ústav tepelnej energetiky. Vedúci práce: Doc. Ing. František Urban, CSc. Cieľom tejto práce je podrobný popis vodného hospodárstva v jadrovej elektrárni, rozdelenie, popis práce a dôležitosť vodného hospodárstva pre potreby a využitie vody v jadrovej elektrárni. Bakalárska práca je rozdelená na šesť častí. Opis vodného hospodárstva v jadrovej elektrárni Mochovce, potreba vody ako chladiva , rozdelenie chladiacich okruhov v elektrárni, doprava vody do elektrárne. Ďalšou časťou bakalárskej práce je opis úpravy vody na prevádzkach elektrárne pre konkrétne chladiace okruhy. Záverečná časť obsahuje bilancie spotreby vody v jadrovej elektrárni Mochovce za rok 2010.
Key words:Vodné, hospodárstvo, jadrovej

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited