18. 9. 2020  22:01 Eugénia
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Protidrogová a preventívna výchova
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Protidrogová a preventívna výchova
Abstrakt:
V bakalárskej práci sa zameriavame najmä na primárnu prevenciu drogovej závislosti žiakov nami vybraných stredných odborných škôl. Práca pozostáva z teoretickej a empirickej časti. V teoretickej časti objasňujeme základné pojmy a termíny, s ktorými pracujeme v ďalších kapitolách a viažu sa k danej problematike, charakterizujeme prevenciu a jednotlivé druhy prevencie, niektoré podstatné faktory pôsobiace na vznik závislostí. V empirickej časti sa zameriavame na prieskum realizovaný na dvoch stredných odborných školách. Prieskum bol realizovaný pomocou nami vypracovaného anonymného dotazníka, ktorého výsledky sme pomocou matematicko-štatistických metód analyzovali.
Klíčová slova:
droga, učiteľ, žiak

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně