Jun 6, 2020   7:10 p.m. Norbert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The Evaluation of formality of some metals by means of help of the computer.
Written by (author):
Ing. Martin Kudlej
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnocovanie tvárniteľnosti kovov pomocou počítača
Summary:Kudlej, Martin: Vyhodnocovanie tvárniteľnosti kovov pomocou počítača. (Bakalárska práca) -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta v Trnave, Ústav výrobných technológií. Školiteľ: Ing. Róbert Sobota. Kľúčové slová: tvárniteľnosť, vyhodnocovanie, skúšky, počítače. Práca sa zaoberá prehľadom poznatkov o tvárniteľnosti kovov. Tvárniteľnosť -- schopnosť materiálu trvalo meniť tvar a rozmery účinkom vonkajšieho zaťaženia bez porušenia súdržnosti v konkrétnych technologických podmienkach. Najčastejšie používanými skúškami pri hodnotení tvárniteľnosti sú základné mechanické skúšky: skúška ťahom, skúška krutom, skúška tlakom, skúška ohybom a napodobňujúce (technologické) skúšky. V časti o využití počítačov pri vyhodnocovaní tvárniteľnosti kovov som poukázal na ich terajšie možnosti použitia, konkrétne pri skúške tlakom a pri skúške ťahom.
Key words:
tvárniteľnosť, vyhodnocovanie, skúšky, počítače

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 20 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited