Jun 5, 2020   2:59 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Global product development system application methodology in supply
Written by (author):
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh metodiky využitia vybraných metód v rámci vývoja nových produktov v automobilovom priemysle
Summary:Vývoj nových produktov je kľúčový faktor úspechu, pretože tvorí firemnú stratégiu. Vývoj výrobku ponúka príležitosti pre determinovanie výrobkových nákladov, požadovanej kvality, zvýšeniu výkonnosti a schopnosť slúžiť zákazníkom. Tieto faktory sú extrémne dôležité pri vytváraní firemnej konkurenčnej pozície. Cieľom dizertačnej práce je preskúmať teoretické východiská problematiky vývoja produktu a navrhnúť komplexný systém dokumentácie referovania stavu globálneho systému vývoja produktu a preskúmať súčasný stav aplikácie jednotlivých metodík vývoja produktov na Slovensku a v Českej Republike. Na základe teoretických a praktických poznatkov a výsledkov prieskumu v dizertačnej práci je vytvorená komplexná metodiky aplikácie globálneho systému vývoja produktov. Navrhujem štruktúru dokumentov a návod na ich vypracovanie, ktoré v konečnom dôsledku zaručia správnu aplikáciu jednotlivých prvkov globálneho systému vývoja produktov, uľahčia komunikáciu so zákazníkom a znížia počet technických zmien na produktoch v dôsledku precízneho procesu vývoja. Poznatky z dizertačnej práce budú použité ako podklad pre vyučovanie problematiky vývoja v automobilom priemysle v rámci predmetu Komplexné manažérstvo kvality.
Key words:vývoj výrobku, schvaľovanie procesu výroby, kvalita

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited