Jan 24, 2020   7:06 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Extreme carrying capacity of automobile cables
Written by (author): Ing. Tomáš Futó
Department: Department of electrotechnology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Extrémna zaťažiteľnosť automobilových káblov
Summary:V predloženej bakalárskej práci v úvodných kapitolách objasňujeme, aké vlastnosti musí mať automobilový kábel a čím sa líši od klasických typov. Ako príklad uvádzame konštrukcie a materiálové zloženia niektorých typov elektrických káblov používaných v automobile. V experimentálnej časti sa budeme venovať zaťažovaniu automobilových káblov podľa ich uloženia. Na základe získaných výsledkov sme porovnali vlastnosti rôznych uložení káblov. Urobili sme odhad pre iné typy izolácií než PVC. Tiež sme porovnali vybrané typy izolácií.
Key words:automobilový, prierez, meď

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited