Apr 10, 2020   2:27 p.m. Igor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic speech recognition
Written by (author): Bc. Matúš Štrbáň
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Kačur, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Vojtko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatické rozpoznávanie prehovorenia
Summary:Táto práca sa zaoberá skrytými Markovovymi modelmi a postupom MASPER, ktorý tieto modely trénuje. V prvej časti je opísaný vznik a spracovanie reči. To zahŕňa popis vzniku hlasového signálu, rozbor hlások, spracovanie rečového signálu -- parametrizáciu. V ďalšej časti je rozoberané trénovanie pomocou Baum-Welcheovho algoritmu a následne rozpoznávanie pomocou Viterbiho algoritmu. V poslednej časti je opísaný trénovací postup Masper pre trénovanie Markovovych modelov. To zahŕňa rozbor trénovacieho skriptu MonoTrain a určitých nástrojov HTK. Rozpoznávanie povelov je realizované skriptom MonoSvip s úspešnosťou nad 99% pri kontextovo-zviazaných modeloch trifónov.
Key words:rozpoznávanie príkazov, skryté Markovove modely, HTK, MFCC, Masper

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited