3. 6. 2020  18:12 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Automatické rozpoznávanie prehovorenia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Juraj Kačur, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Automatické rozpoznávanie prehovorenia
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá skrytými Markovovymi modelmi a postupom MASPER, ktorý tieto modely trénuje. V prvej časti je opísaný vznik a spracovanie reči. To zahŕňa popis vzniku hlasového signálu, rozbor hlások, spracovanie rečového signálu -- parametrizáciu. V ďalšej časti je rozoberané trénovanie pomocou Baum-Welcheovho algoritmu a následne rozpoznávanie pomocou Viterbiho algoritmu. V poslednej časti je opísaný trénovací postup Masper pre trénovanie Markovovych modelov. To zahŕňa rozbor trénovacieho skriptu MonoTrain a určitých nástrojov HTK. Rozpoznávanie povelov je realizované skriptom MonoSvip s úspešnosťou nad 99% pri kontextovo-zviazaných modeloch trifónov.
Kľúčové slová:rozpoznávanie príkazov, skryté Markovove modely, HTK, MFCC, Masper

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene