17. 2. 2020  22:01 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
Autor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Oponent:Ing. Leo Mrafko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
Abstrakt:Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku je spoločnosť podporujúca kybernetizáciu a informatizáciu procesov v priemysle a v službách. Spoločnosť takéhoto typu potrebuje svoju web stránku. Starostlivá analýza pôvodnej stránky odhalila nedostatky, ktoré boli odstránené novou web stránkou s rôznymi pokrokovými vymoženosťami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom jej tvorby a následnou demonštráciou jej možností, ako z užívateľského, tak aj administrátorského hľadiska.
Klíčová slova:joomla, web stránka, sski

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně