Jan 20, 2020   11:56 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creation of presentation layer for web application
Written by (author): Ing. Miroslav Belák
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Opponent:Ing. Milan Zelina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba prezentačnej vrstvy webaplikácie
Summary:Cieľom práce bolo naštudovať problematiku Petriho sietí vo workflow manažmente a implementovať prezentačnú vrstvu pomocou programovacieho jazyka Java, relačnej databázy a objektovo-relačného mapovania medzi nimi. Táto aplikácia umožňuje priraďovanie práv užívateľom pre rôzne aktivity namodelované pomocou Petriho sietí. Prideľovanie práv je riešené priradením užívateľov do určitých pracovných skupín a rolí. Tieto skupiny si môžu formuláre prezerať alebo ich vyplňovať. Práva na zmazanie workflowu, pridelenie rolí a práv má majiteľ workflowu a administrátor systému. Požívatelia majú právo vidieť všetky workflowy, prípady a aktivity, na ktoré im boli pridelené práva.
Key words:workflow manažment systém, Petriho siete, Java

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited