Oct 21, 2020   10:56 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Overvoltages in electricity networks
Written by (author):
Ing. Peter Staňo
Department: Department of electrical power engineering (FEEIT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prepätia v elektrických sieťach
Summary:
Úvod tejto bakalárskej práce je zameraný na základné rozdelenie prepätí v elektrických sústavách. Hovoríme o prepätiach atmosférických alebo prepätiach pri spínacích pochodoch a poruchách. Sú charakterizované základné druhy elektrizačných sústav, poruchy v týchto sústavách. Práca sa zaoberá teoretickým rozborom prepätí, pričom sa bližšie zameriava na spínacie prepätia a prepätia pri poruchách. Na grafických závislostiach uvedených v práci sú vysvetľované príčiny a dôsledky týchto prepätí. Ďalšia časť je zameraná na simulácie a modelovanie v programoch ATP a MATLAB-simulink. Namodeloval som základné stavy v elektrickej sústave a sledoval prechodné deje. Modely elektrických sústav, ako napríklad skraty a porovnanie napätí respektíve prepätí pri skratoch.
Key words:
prepätie, elektrická sústava, skrat

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited