Feb 19, 2020   12:44 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Improvement of system for programmers competition
Written by (author): Ing. Juraj Muránsky
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trebatický, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vylepšenie systému pre programátorské súťaže
Summary:Práca sa zaoberá naprogramovaním vylepšeného systému pre programátorské súťaže. Existujúci systém v sebe mal zakomponované tvorenie súťaží, administrovanie už bežiacich súťaží, vyhodnocovanie, spracovávanie prihlásení ľudí a katalogizovanie ich výsledkov. Taktiež dokázal kontrolovať jednotlivé úlohy v samostatných vláknach a dokonca spravovať tieto vlákna. Systém bol síce funkčný a dal sa používať pre programátorskú súťaž ProFIIT, ale napriek tomu mal niekoľko nedostatkov, ktoré je treba vylepšiť. Vzhľadom na zastaranie a komplikovanosť pôvodného riešenia sa autor tejto práce rozhodol pre kompletný prepis aplikácie a vytvorenie nového systému, ktorý by bol čitateľnejší, mal ľahšie upravovateľný zdrojový kód, bol ľahšie prispôsobiteľný na zmeny a obsahoval požadované vylepšenia, ktoré terajšiemu systému chýbali.
Key words:súťaž, programovanie, system

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited