Feb 17, 2020   2:04 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:VoIP in IPv6
Written by (author): Ing. Matúš Jakube
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matúš Kováčik, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Luknárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:VoIP v IPv6
Summary:Práca sa zaoberá VoIP technológiou, ktorá funguje na novom protokole IPv6. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s VoIP technológiou, jej vlastnosťami, podmienkami pre jej realizáciu a s princípom jej činnosti. V ďalšej kapitole je rozobraný internet protokol verzie 6, kde som sa zameral na jeho hlavičku. V nej sú zadefinované nové metódy, ktoré IP telefóniu vďaka tomuto protokolu ešte viac zefektívnia. S prenášaním hlasu cez internet je priamo spätá kvalita služieb (QoS), ktorá je kľúčová najmä pre multimediálne služby. Na záver chcem poukázať na výhody, ktoré táto dvojica spolu poskytuje aj s teoretickým príkladom ich použitia.
Key words:VoIP, IPv6, QoS

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited