Apr 6, 2020   7:24 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:VoIP in IPv6
Written by (author): Ing. Tomáš Bicko
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matúš Kováčik, PhD.
Opponent:Ing. Adam Tisovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:VoIP v IPv6
Summary:Práca sa venuje prínosu protokolu IP verzie 6 k prenosu VoIP prevádzky cez sieť. Popisuje prenos časovo citlivých dát na úrovni sieťovej, transportnej, relačnej a aplikačnej vrstvy architektúry RM OSI. Rozoberá sieťové protokoly IPv4 a IPv6. Poukazuje na rozdiely medzi týmito protokolmi. Venuje sa transportným protokolom TCP a UDP. Popisuje protokol RTP. V práci sú spracované dva najznámejšie protokoly IP telefónie H.323 a SIP. Práca sa ďalej venuje problematike kvality služby pri prenose VoIP dát. Rozoberá metódy slúžiace na zabezpečenie požadovanej úrovne kvality služby. Na konci práce je podrobne rozobraný protokol IPv6 s ohľadom na prenos prevádzky citlivej na čas.
Key words:prenos hlasu cez internetový protokol, kvalita služby, IP protokoly

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited