Jun 2, 2020   2:08 p.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Spatial modeling, relationship and interactions
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modelovanie priestorových javov, vzťahov a interakcií
Summary:Pri objektovo - orientovanom prístupe sú predmety v počítačoch rovnako ako v prírode reprezentované objektmi. Každý objekt ma určité vlastnosti (farbu, veľkosť, tvar, materiál) a reaguje rôzne na ostatné objekty. Pri interakcii objektov dochádza k rôznym dejom, čo má za následok zmenu stavov oboch predmetov. Pri objektoch taktiež treba uvažovať o ich takzvanom geometrickom tele a jeho umiestnení v priestore. Pokiaľ sa dva predmety dotýkajú alebo prelínajú ovplyvňuje to ich vlastnosti a správanie. V mojej práci sa venujem objektovo - orientovanom návrhu zobrazovania priestorových objektov a znázornenia ich vzájomnej interakcie. V závere práce aplikujem môj návrh na reálny problém už existujúcich údajov aby som dokázal jeho použiteľnosť a funkčnosť aj pre súčasné aplikácie. Ako zdroj údajov používam projekt Open Street Maps, ktorý sa venuje zbieraniu voľne šíriteľných priestorových údajov.
Key words:
GIS, objektovo orientované programovanie, priestorové objekty

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited