Nov 21, 2019   2:04 p.m. Elvíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for a methodological solutions to the financial analysis for small business.
Written by (author): Ing. Andrej Nižňan
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Opponent:Ing. Martina Horváthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodického riešenia finančnej analýzy pre malý podnik
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na význam finančnej analýzy pre riadenie malých podnikov a s prihliadnutím na špecifiká malých podnikov, vytvoriť excelovskú aplikáciu, prostredníctvom ktorej by manažment malého podniku mohol monitorovať vývoj finančnej situácie a získané poznatky využiť v riadení. V prvej kapitole som teoreticky popísal finančnú analýzu. V druhej kapitole som popísal možnosti súčasného trhu v oblasti poskytovania softvéru pre finančnú analýzu na Slovensku, navrhovaný produkt, jeho vstupy a výstupy. V tretej kapitole som otestoval navrhovaný produkt vo vybranom malom podniku. V poslednej kapitole som zhodnotil navrhované riešenie.
Key words:malý podnik, finančná analýza, súvaha, výkaz ziskov a strát, horizontálna a vertikálna analýza, finančné ukazovatele

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited