29. 1. 2020  0:17 Gašpar
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
Autor: Ing. Veronika Melicherová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Homokyová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je charakterizovať význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku, popísať informačné zdroje a metódy finančnej analýzy, následne analyzovať súčasnú situáciu využívania finančnej analýzy v podniku PFS a. s. a navrhnúť opatrenia na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia tohto podniku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku, popisuje informačné zdroje a metódy finančnej analýzy. Druhá kapitola následne analyzuje súčasnú situáciu využívania finančnej analýzy v podniku PFS a. s.. Analýza je pritom zameraná na analyzovanie programu Fina Plus používaného spoločnosťou a používaných pomerových finančných ukazovateľov. V tretej kapitole je uvedený návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS a. s.. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhnutých opatrení z pohľadu vynaložených prostriedkov a dosiahnutých prínosov pre spoločnosť.
Klíčová slova:finančné ukazovatele, finančné riadenie, finančná analýza, program Fina Plus

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně