7. 4. 2020  0:01 Zoltán
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
Autor: Ing. Lucia Dvoráková
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Roland Šuba, PhD.
Oponent:prof. Ing. Anton Pokusa, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má pridávanie medi a mazadla do kovových práškov pri lisovaní na rozmerové hodnoty a na hodnoty hustoty. Diplomová práca je rozdelená do dvoch základných častí. V teoretickej časti diplomovej práce sú rozobraté technologické vlastnosti a charakteristika lisovania kovových práškov, vplyv prídavku medi na lisovateľnosť a systémy železo -- meď. V experimentálnej časti diplomovej práce je opísaná príprava práškov, ich zmesí, príprava vzoriek a následné merania. Ďalej sú uvedené namerané hodnoty s príslušným grafickým zobrazením. Na základe výsledkov, ktoré sa dosiahli, sa zistilo, že pridávanie medi a mazadla do kovových práškov ovplyvňuje hrúbku výliskov, a to tak, že znižuje jej hodnotu.
Klíčová slova:lisovanie, lisovateľnosť , meď, mazadlo, hustota

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně