Nov 18, 2019   9:13 a.m. Eugen
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Independent automatic machines set performance and reliability evaluation
Written by (author): Ing. Andrej Kollár
Department: Institute of Production Systems and Applied Mechanics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tibor Nánási, CSc.
Opponent:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie výkonnosti a spoľahlivosti sústavy nezávislých automatov
Summary:Diplomová práca je venovaná metódam analýzy a zvyšovania spoľahlivosti systémov. V prvej kapitole sú uvedené základné charakteristiky technických systémov s dôrazom na ich spoľahlivosť a poruchovosť, ako aj rozbor etáp a metód spoľahlivostnej analýzy. Druhá kapitola sa zaoberá teoretickými základmi Markovovej metódy s vysvetlením diagramov prechodov, Markovových reťazcov a procesov. Všeobecná formulácia Kolmogorovových diferenciálnych rovníc pre časový vývoj pravdepodobností stavov sústavy n automatov je v tretej kapitole verifikovaná na prípade dvoch automatov s obnovou. Vo štvrtej kapitole je na základe numerických výpočtov analyzovaný vplyv intenzity porúch, intenzity obnovy a počtu personálu obnovy na spoľahlivosť, pohotovosť a výkon výrobného systému piatich nezávislých automatov. Výsledky výpočtov sú interpretované z hľadiska hodnotenia a riadenia prevádzky a z hľadiska optimálneho zabezpečenia požadovanej výkonnosti.
Key words:systém, spoľahlivosť, analýza, Markovova analýza

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited