Oct 23, 2020   0:13 a.m. Alojza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Preparing for the semi-hot galvanizing thin wires
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava polotovaru pre žiarové pozinkovanie tenkých drôtov
Summary:
KOZÁK, Miloš: Príprava polotovaru pre žiarové pozinkovanie tenkých drôtov [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológii, katedra Tvárnenia.- Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. 72s. Kľúčové slová: výroba valcovaného drôtu, úprava povrchu drôtu pred ťahaním, technológia ťahania drôtov za studena, špecifické požiadavky zákazníka, nekvalita na linke pred pozinkovaním. Diplomová práca obsahuje poznatky z oblasti výroby ťahania drôtov za studena. Úvodom je popísaná stručná história výroby drôtu. Následne pokračuje stručným popisom výroby a vlastností valcovaného drôtu. Práca zahŕňa potrebné operácie pred samotným ťahaním, ide o povrchovú úpravu. Práca obsahuje i spôsoby odstraňovania okují ako chemickým tak aj mechanickým spôsobom. Aby sa dosiahla požadovaná vlastnosť drôtu, je dôležité vedieť parametre a možnosť výroby, ktoré sú premietnuté v tejto práci. Pri výrobe drôtu sa využívajú mazadlá, ktorých úlohou je uľahčenie ťahania znížením koeficientu trenia medzi prievlakom a ťahaním drôtom. Okrem tejto hlavnej úlohy mazadlo vplýva aj na kvalitu povrchu a množstvo zvyškového maziva na ťahanom drôte pred pozinkovaním. Experimentálnej časti sme sa snažili znížiť odpad a nekvalitu tenkých drôtov na pozinkovacej linke a stanovili sa ciele, ktoré sa aj dosiahli. Dosiahnuté výsledky budú aplikované vo výrobe. Diplomová práca dáva prehľad o spôsobe dosiahnutia nižšieho množstva zvyškového mazadla na povrchu tenkých drôtov pred pozinkovaním.
Key words:
výroba valcovaného drôtu, technológia ťahania drôtov za studena, nekvalita na linke pred pozinkovaním

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited