9. 4. 2020  17:05 Milena
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Uplatnenie absolventov na trhu práce
Autor: Ing. Andrea Gabajová
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:The Use of Graduates at the Labour Market
Abstrakt:ABSTRACT GABAJOVÁ, Andrea: The Use of Graduates at the Labour Market. [Diploma work]- Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Material Sciences and Technology in Trnava. Institute of Industrial Engineering, Management and Quality. Adviser: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. - Trnava, MtF STU, 2010. 84 pages. Key words: a graduate, an education, a profession, a labour market, a socialisation, an employer, an employability. The main topic of my diploma work is the use of graduates at the labour market. This work is divided to three chapters. It consists of 35 tables and 31 graphes. It is introducing a legislative, time and age determitanion. The work is dealing with phases of the graduate's developement and the process of socialisation. It is describing the professional orientatnion and elementary phases of the labour. It is specifing the targets and the intentions of the educational system in Slovakia and the concrete region. It is showing the priorities and the market's tasks giving emphasis on forming of quality working and legislative relations. The work is analysing the primary and secondary labour market, its external and internal form. It is dealing with the regulation of the labour market and the shadow economy. It is characterizing the work and bringing the historical view of the labour history. It is clasifying individual types of the labour and describing the position of an employed man. It is introducing the proceeding that makes easy the entrance of the graduates to the labour market. In the research part the work is following a contemporary state of the graduates'use at the labour market, respondents' informedness in the concrete area, forms and methods by work with the graduates and in the collaboration with the employers. It is dealing with finding of respondents'satisfaction with material and technical school's equipment, and also with the quality and work effectivity to be succesful at the labour market. It is trying to get employers' and graduates' reflection thanks to the questionary and special questions. The work and the results of the research are the evidence of the important position and the right direction of the educational system, effectively working employment agency and active team work with the employers.
Klíčová slova:a profession, a graduate, an education

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 10 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) do 3. 5. 2020 16:04
Posudky závěrečné práce neomezeně