8. 4. 2020  14:40 Albert
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Uplatnenie absolventov na trhu práce
Autor: Ing. Andrea Gabajová
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:The Use of Graduates at the Labour Market
Abstrakt:ABSTRACT GABAJOVÁ, Andrea: The Use of Graduates at the Labour Market. [Diploma work]- Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Material Sciences and Technology in Trnava. Institute of Industrial Engineering, Management and Quality. Adviser: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. - Trnava, MtF STU, 2010. 84 pages. Key words: a graduate, an education, a profession, a labour market, a socialisation, an employer, an employability. The main topic of my diploma work is the use of graduates at the labour market. This work is divided to three chapters. It consists of 35 tables and 31 graphes. It is introducing a legislative, time and age determitanion. The work is dealing with phases of the graduate's developement and the process of socialisation. It is describing the professional orientatnion and elementary phases of the labour. It is specifing the targets and the intentions of the educational system in Slovakia and the concrete region. It is showing the priorities and the market's tasks giving emphasis on forming of quality working and legislative relations. The work is analysing the primary and secondary labour market, its external and internal form. It is dealing with the regulation of the labour market and the shadow economy. It is characterizing the work and bringing the historical view of the labour history. It is clasifying individual types of the labour and describing the position of an employed man. It is introducing the proceeding that makes easy the entrance of the graduates to the labour market. In the research part the work is following a contemporary state of the graduates'use at the labour market, respondents' informedness in the concrete area, forms and methods by work with the graduates and in the collaboration with the employers. It is dealing with finding of respondents'satisfaction with material and technical school's equipment, and also with the quality and work effectivity to be succesful at the labour market. It is trying to get employers' and graduates' reflection thanks to the questionary and special questions. The work and the results of the research are the evidence of the important position and the right direction of the educational system, effectively working employment agency and active team work with the employers.
Kľúčové slová:a profession, a graduate, an education

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) do 03. 05. 2020 16:04
Posudky záverečnej práce neobmedzene