Dec 14, 2019   0:44 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fire Station
Written by (author): Ing. arch. Radovan Demeter
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hasičská stanica
Summary:Cieľom práce bolo osvojiť si poznatky a spracovať východiská zadanej témy, vhodne ich aplikovať, a v čo najväčšej miere využiť potenciál a vlastnosti existujúceho stavu a jeho súvislostí. Lokalita formuluje požiadavky na riešenie problémov širších vzťahov, dopravy a lokálnych väzieb. Medzi východiská som si však stanovil aj doplnkové požiadavky ako zachovanie exitujúcich pozitívnych funkčných prevádzok a vzťahov a návrh doplňujúcich funkcií súvisiacich s danou témou. Celkovým cieľom bolo riešiť lokalitu ako jeden celok a zveľadiť ho v plnom rozsahu. Hlavnú funkciu zastupuje objekt hasičskej stanice v priamej väzbe na malé gastronomické zariadenie a v nepriamej väzbe na súkromnú prevádzku predaju a servisu malej hasiacej techniky. Objekt spolu s tréningovou plochou, malou parkovou plochou a dopravného uzla odpočívadiel je komunikáciami vhodne previazaný so širšími vzťahy územia vzhľadom na jeho funkčné, kompozičné a dopravné požiadavky. Prevádzka bistra a súkromnej predajne sú riešené ako nájomné priestory stanice z dôvodu ekonomickej samostatnosti objektu. Projekt som sa snažil tlačiť do ekologických riešení problémov taktiež ho čo najviac odbremeniť od energetickej závislosti.
Key words:Hasičská stanica, Bistro, Predajňa hasičských potrieb, ekonomická a energetická nezávislosť, humanizácia prostredia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited