Aug 15, 2020   4:13 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Conceptual design of the equipment - garden waste shredder
Written by (author):
Ing. Ondrej Izák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh zariadenia - drvič záhradného odpadu
Summary:
V práci navrhujem koncepčné riešenie drviča záhradného odpadu vyššej cenovej kategórie s výkonom do 2,5 kW, ktorý zohľadňuje špecifické požiadavky zákazníka vlastniaceho menšiu záhradu zahŕňajúcu aj vinohrad. Koncepčný návrh by mal pri stanovených parametroch umožňovať drvenie pevných vetví do priemeru 40mm rovnako ako aj odrezky z drevín malej tvrdosti a to pri zrýchlenom pracovnom cykle. Moje koncepčné riešenie umožňuje produkovať 2 veľkosti výsledných frakcií a nastavenia drviacich otáčok vďaka dvom drviacim valcom s odlišným počtom zubov a použitiu elektromotora s možnosťou prepínania počtu pólov (systém dahlander). Ďalšou výhodou riešenej koncepcie je rám podvozku umožňujúci umiestnenie záhradného fúrika pod drvič. Práca obsahuje aj pevnostnú kontrolu rámu podvozku vykonanú softvérom Catia a kontrolu pevnosti hriadeľa a jeho uloženia výpočtom.
Key words:
rázový drvič, štiepkovač, dahlander, záhradný

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited