Feb 22, 2020   5:59 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Car showroom and autoservis
Written by (author): Ing. arch. Branislav Baník
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Silvia Kránerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Autosalón s autoservisom
Summary:Zadaním bakalárskej práce pre rok 2011/2012 bolo vypracovanie dokumentácie objektu pre územne konanie a stavebné povolenie na vybranú tému autosalónu s autoservisom. Výkresová časť je taktiež doplnená o detaily, tabuľky a ďalšie prehlbujúce výkresy pre doplnenie všetkých náležitostí projektu. Určená lokalita pre projekt vyžadovala podrobnú analýzu územia z ktorej vyplynuli mnohé faktory, ktoré následne boli aplikované pri samotnom návrhu. Urbanizmus lokality a dispozičné riešenie zadanej témy sa zobrazilo na hmotovom tvarovaní objektu a jeho umiestnení na pozemku. Pri analýzach sa zobrazili problémy územia, ktoré bolo taktiež treba zahrnúť do návrhu, pre dosiahnutie komplexnosti projektu. Voľba showroomu pre automobilku volvo ovplyvnila materiálové riešenie, design a návrh materiálov typických pre pôvod tejto značky. Celkovou myšlienkou návrhu bolo zabezpečenie hármónie a funkčnosti vo všetkých stupňoch navrhovania, pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Celkový výstup projektu tvorí grafická časť, textová časť a samotný model.
Key words:drevený, servis, volvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited