Dec 12, 2019   4:32 a.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Functional farmyard with a tourist guest house
Written by (author): Ing. Silvia Laciková
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Bauer
Opponent:Ing. arch. Dušan Nemec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Funkčný gazdovský dvor s turistickým penziónom
Summary:Cieľom mojej práce bol návrh turistického penziónu s funkčným gazdovským dvorom. Nachádza sa v atraktívnej oblasti mikroregiónu Piešťany -- Banka -- Moravany nad Váhom. Podkladmi pre túto prácu boli rôzne gazdovské dvory a penzióny, ale napriek tomu som sa snažila vdýchnuť tomuto projektu osobitý a individuálny charakter. Tento projekt je spracovaný s prihliadnutím na obytnú a úžitkovú funkciu. Silnou stránkou tohto regiónu je tradícia kúpeľníctva, cestovný ruch, ale aj geografická poloha. Realizácia tohto objektu by pomohla rozšíreniu rekreačných možností, ktoré by boli spojené s priblížením chovu hospodárskych zvierat. Inšpiráciou na návrh tohto objektu spojeného s chovom pávov bol areál kúpeľov v Piešťanoch, v ktorom sa páv spája ešte s jeho počiatkami. Vybraný pozemok sa nachádza v extraviláne, preto je potrebné požiadať o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Key words:gazdovský dvor, hospodárstvo, agroturistika, penzión

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited