Apr 10, 2020   1:26 p.m. Igor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Controlling of a storage warehouse and securing of communication with a train transport system
Written by (author): Ing. Gabriel Gálffy
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Opponent:Ing. Leo Mrafko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie regálového zakladača a komunikácia s riadením dopravného systému vlakov
Summary:Okruh používateľov regálových zakladačov sa neustále rozširuje, pričom ide hlavne o skladovanie v dielňach a vo veľkoobchodoch. Cieľom práce je návrh riadenia regálového zakladača Staudinger a k navrhnutému riešeniu vytvoriť vizualizáciu v softvéri Simatic WinCC. Súčasťou riadenia a vizualizácie má byť aj komunikácia regálového zakladača s dopravným systémom vlakov. Riadenie je vykonané programovateľným logickým automatom Simatic S7 313C-2 DP. Na začiatku práce sme naštudovali ponúkané možnosti softvéru Simatic Step7 - vrátane ponúkaných programovacích jazykov, ktoré slúžia na programovanie PLC Simatic S7 313C-2 DP. Na základe zistených výhod a nevýhod sme si vybrali vhodný jazyk pre implementáciu jednotlivých častí programu. Naštudovali sme ponúkané možnosti softvéru Simatic WinCC. Potom sme analyzovali hardvérové a softvérové alternatíva na zabezpečenie komunikácie regálového zakladača s dopravným systémom vlakov. Naprogramovali sme automatický režim riadenia, ktorý ponúka možnosti premiestnenia, naloženia a vyloženia tovaru a manuálny režim riadenia, ktorý ponúka možnosť pohybu ramena regálového zakladača vo všetkých šiestich smeroch. Ďalej sme vytvorili programovú časť na detekciu chýb a štruktúru pre záznam dôležitých údajov jednotlivých skladovacích políčok. Všetky vytvorené funkcie programu sú riaditeľné a pozorovateľné cez vizualizáciu.
Key words:Simatic, Regálový zakladač, Vizualizácia, PLC

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited