7. 4. 2020  0:57 Zoltán
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Daniel Višňovský
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Bielikova
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je v prvej časti vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) bytového domu so zameraním na realizáciu hrubej stavby. Súčasťou projektu je textová časť obsahujúca technickú správu k POV s časovým plánom a výkresovú časť obsahujúcu situáciu zariadenia staveniska k projektu organizácie výstavby (POV). V druhej časti bude moja práca zameraná na vypracovanie technologického predpisu realizácie zateplenia obvodových konštrukcií. V ďalšej časti som v rámci Ateliérovej tvorby vypracoval podklady projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré sú taktiež súčasťou mojej bakalárskej práce.
Klíčová slova:stavenisko, zateplenie, organizácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně