Dec 9, 2019   11:28 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and energetic and economic evaluation of a heat pump system: “water-water” for heating of a family house and for hot water preparation
Written by (author): Ing. Rastislav Bezák
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Opponent:Ing. Lucia Bursíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda – voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
Summary:Bakalárska práca je delená na tri kapitoly. Obsahuje 13 obrázkov, 2 grafy, 2 tabuľky a 6 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým aspektom tepelných čerpadiel. Súčasťou prvej časti je špecifikácia jednotlivých typov tepelných čerpadiel podľa viacerých druhov rozdelení. V ďalšej časti práce sa venujem hodnoteniu energetickej a ekonomickej efektívnosti systému tepelného čerpadla a výberu a popisu konkrétneho typu tepelného čerpadla voda -voda a to od firmy Buderus a súčasne aj kompatibilného zásobníka teplej úžitkovej vody pre uvedený typ čerpadla. Tretia kapitola sa rieši ekonomické vyhodnotenie tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo je porovnané s vykurovaním ďalším palivom, konkrétne zemným plynom. Výsledkom je vyhodnotenie návrhu tepelného čerpadla pre rodinný dom a ekonomické vyhodnotenie návratnosti zvoleného typu tepelného čerpadla.
Key words:tepelné čerpadlo, vykurovanie, ekonomická efektívnosť, energetická efektívnosť, návratnosť investícií, koeficient výkonu COP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited