Dec 14, 2019   1:28 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design, energetic and economic evaluation the heat pump soil-water for heating and the preparation of hot water in a family house
Written by (author): Bc. Róbert Šumeraj
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Opponent:Ing. Lucia Bursíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla pôda – voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
Summary:Cieľom záverečnej bakalárskej práce je návrh tepelného čerpadla zem-voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome. Pre tento cieľ je potrebné energetické a ekonomické vyhodnotenie systému. Účelom bakalárskej práce je opis princípu termodynamického obehu tepelného čerpadla, popis tepelného čerpadla a teoretický výpočet hodnôt a charakteristických ukazovateľov pre obeh tepelného čerpadla. Na základe výpočtov teoretických obehov je zvolené konkrétne tepelné čerpadlo a vyhodnotenie efektívnosti tepelného čerpadla. Bakalárska práca porovnáva efektívnosť výroby tepla medzi klasickým spôsobom a tepelným čerpadlom. Cieľom práce je poukázanie na ekonomickú výhodnosť tepelného čerpadla a návratnosť investície pre skutočné vyhotovenie v reálnej praxi.
Key words:tepelné čerpadlo, výkonový faktor COP, energetická efektívnosť, ekonomická efektívnosť, hrubá návratnosť investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited