Nov 20, 2019   8:03 p.m. Félix
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Potential usage of web technologies
Written by (author): Ing. Peter Wolf
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Horka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia webtechnológií
Summary:Cieľom tejto práce je analyzovať možnosti zdieľania obchodných informácií medzi používateľmi a navrhnúť vlastné riešenie vytvorené v spojení s opensource redakčným systémom. Výsledkom je doplnkový modul simulujúci obchodovanie s cennými papiermi, ktorého súčasťou je aj mechanizmus hlasovania za alebo proti investíciám do konkrétnych cenných papierov.
Key words:redakčný systém, opensource, cenné papiere, obchodovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited