Feb 17, 2020   2:11 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:House of sorrow in Vlčany
Written by (author): Ing. Kristína Vargová, PhD.
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Sedlák
Opponent:Ing. akad. arch. Simeon Krstev
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dom smútku vo Vlčanoch
Summary:Predmetom zadaného riešenia mojej diplomovej práce bolo navrhnúť dom smútku na úrovni projektu pre územné rozhodnutie. Hľadanie koncepcie architektonického stvárnenia a predbežného stavebno- konštrukčného riešenia, so súčasným zakomponovaním existujúceho stavu, priestorového usporiadania areálu cintorína a tiež s prihliadnutím na príznačné typologické funkčné celky jednotlivých prevádzok, si vyžiadali prehodnotenie viacerých mojich prvotných návrhov. Zhmotnenia primárnej myšlienky, vytvorenia objektu, celkove miesta, slúžiaceho na dôstojnú rozlúčku počas pietneho aktu , ako aj vytvorenia priestoru príznačného charakteru na umožnenie nostalgickej spomienky na svojich blízkych v čase pamiatky na zosnulých, ale tiež aj v čase všedných dní . Priestor domu smútku patrí do kategórie sepulkrálnej architektúry, ktorý predstavuje pomyselné miesto stretnutia medzi svetom živých a mŕtvych, čo v ľuďoch od nepamäti vzbudzovalo pocit mystična. Symbolického prepojenie oboch svetov, čo som sa snažila náznakovo zhmotniť vo finálnej alternatíve a to klasického riešenia priestorov v prízemí a abstraktným atypickým stvárnením poschodia, chóru obradnej miestnosti , predstavujúceho zomknutú, skľúčenú holubicu, predstavujúcu pomyselné premostenie medzi oboma svetmi, v mojom ponímaní prostredníctvom priestoru obradnej siene. Mojou snahou bolo aspoň malým dielom prispieť k hlbšiemu preukazovaniu úcty k zosnulým, odzrkadľujúce zároveň aj úctu k sebe samým, na čo sa v posledných rokoch akosi zabúda.
Key words:Dôstojnosť, rozlúčka, nádej, stretnutie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited