Apr 3, 2020   7:50 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of measure for innovation of evaluation of employees
Written by (author): Ing. Veronika Krupová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:PhDr. Andrea Hagovská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov
Summary:Cieľom bakalárskej práce je preskúmať problematiku hodnotenia zamestnancov v TOMA INDUSTRIES, s. r. o. a navrhnúť opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Prvá kapitola opisuje úlohy a formy hodnotenia, hodnotenie a riadenie výkonu, ciele, systém, kritériá a metódy hodnotenia. Druhá kapitola je zameraná na stanovenie cieľov a predpokladov prieskumu. Zisťuje tiež súčasný stav v priemyselnom podniku. Bakalárska práca využíva Personálnu stratégiu a tiež dotazník realizovaný na vzorke všetkých zamestnancov podniku. Tretia kapitola uvádza návrhy na zlepšenie konštatovaného stavu a navrhuje konkrétny systém hodnotenia. Tento môže ovplyvniť výkon všetkých zamestnancov spoločnosti a zvýšiť spokojnosť s pracovnými podmienkami. Posledná kapitola hodnotí stanovené predpoklady a uvádza prínosy pre uvedený podnik.
Key words:hodnotenie zamestnancov, informovanie zamestnancov, spokojnosť zamestnancov, kritériá hodnotenia, výkon

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited