Feb 28, 2020   8:22 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Restoration and completion of buildings of the former Roth factory into the War museum in Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Hana Kubíčková
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Matej Siebert, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pamiatková obnova a dostavba objektov bývalej Rothovej továrne na Vojnové múzeum v Bratislave
Summary:Diplomová práca sa zaoberá pamiatkovou obnovou a dostavbou objektov bývalej Rothovej továrne na Vojnové múzeum v Bratislave v rozsahu urbanisticko -- architektonickej štúdie. Súbor riešených objektov sa nachádza v rozsiahlom areály, ktorý v návrhu prechádza konverziou z domovu sociálnych služieb na technopark a technické múzeum. Ide o súbor viacerých moderných technických múzeí v jednom areály. V diplomovej práci je navrhnutá pamiatková obnova troch historických budov a dostavba jedného objektu. Dve budovy sú vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky. Navrhovaná budova novotvaru ide v historickej pôdorysnej stope zaniknutých výrobných objektov. Jej tvarovanie a výraz sú rovnako ako pôdorysný rozsah inšpirované historickým stavom. Ďalšou hlavnou myšlienkou návrhu je náznak zaniknutých výrobných komínov a obnovenie dnes zasypaného východného ramena potoku Vydrica. Navrhnutá pamiatková obnova sa snaží vráti existujúce objekty do stavu vrcholovej fázy továrne a dostavbou vráti areálu jeho pôvodný výraz a zapoji ho do života Bratislavčanov.
Key words:Patrónka, továreň, konverzia, múzeum, vojenské

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited