Jun 2, 2020   1:17 a.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Innovative technologies in monument preservation and reconstruction of industrial buildings. New use of former textile mills.
Written by (author):
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Ing. arch. Václav Zemánek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inovatívne technológie v pamiatkovej obnove priemyselných budov.\\Nové využitie objektov textilného priemyslu.
Summary:
Výroba a spracovanie textilu patrí medzi odvetvia ľahkého priemyslu, ktorý charakterizuje nízka miera znečistenia spôsobeného produkciou, lokalizácia v obývaných územiach a v neposlednom rade budovy ukrývajúce pomerne veľké otvorené priestory. Po zmene spoločenskej a politickej situácie koncom 20. storočia bola veľká časť prevádzok zastavená a objekty ostali bez využitia. Ostali ako svedkovia významnej éry, ktorá ovplyvnila vývoj spoločnosti a rozvoj miest. Nie sú len pripomienkou daného obdobia, často sú aj nositeľmi výrazných architektonických kvalít. Na zabezpečenie ich ďalšej existencie je potrebné týmto stavbám nájsť využitie -- niektoré pokračujú v priemyselnej výrobe, no častejší je prípad keď industriálna stavba získa novú funkciu. Objekty bývalých textilných tovární sú pomerne ľahko adaptovateľné vďaka otvoreným priestorom a dostatku denného osvetlenia. Ich umiestnenie v blízkosti alebo priamo v centrách miest, vzhľadom na možnosť konverzie a ďalšieho využitia, je taktiež atraktívne. Hoci majú niekdajšie textilné továrne potenciál adaptovať takmer akúkoľvek novú funkciu, z pohľadu hospodárenia s energiou dnešným požiadavkám nevyhovujú. Práca na príklade objektov bývalého textilného priemyslu skúma vzťah medzi kultúrnymi, historickými a architektonickými aspektmi industriálnych stavieb ako pamiatok alebo hodnotných objektov a nových zásahov, ktoré sú v procese konverzie potrebné na zabezpečenie užívateľského komfortu s ohľadom na súčasné trendy znvyšovania energetickej efektívnosti stavieb.
Key words:industriál, priemyselná budova, konverzia, hodnoty, energetická efektívnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited